1:Kamerr inter แขมร อินเตอร์:
วิธีทำสับปะรดกวน (ขนมปังปี๊บไส้สับปะรด) EP.72/Pineapple Jam/แขมรอินเตอร์ /8rVhlc1bHf ข้อมูลจาก @YouTube
2:karnoi:
วิธีทำสับปะรดกวน /UjtsaeypWH
3:คำคม 𝙞 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙜𝙧𝙤𝙬 𝙤𝙡𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪:
สับปะรดกวน วิธีทำสับปะรดกวน สูตรสับปะรดกวน:
4:🍯 ft.Spray #WEi_Passion:
หยั่กกิงอันนี้ๆๆๆ

ทาร์ตสับปะรดไต้หวัน สูตรขนมพายสับปะรด พร้อมวิธีทำสับปะรดกวน /3gJc32Stmw
5:Kamerr inter แขมร อินเตอร์:
I added a video to a @YouTube playlist /nVeJkQ1PB8 วิธีทำสับปะรดกวน
6:karnoi:
วิธีทำสับปะรดกวน /JFQHpAq5l9
7:karnoi:
วิธีทำสับปะรดกวน /Lj2Q2AmVsY